Zarząd Koła PZW Szczawnica

1. Wojciech Kudłacz Prezes
2. Andrzej Kurnyta Sekretarz
3. Andrzej Róg V-ce Prezes
4. Rafał Gawlyta V-ce Prezes
5. Maciej Salwierz Gospodarz
6. Leszek Węglarz Komendant SSR
7. Anna Krupa Skarbnik
8. Damian Kudłacz Członek
9. Grzegorz Kozłowski Członek
10. Michał Ciesielka Członek
11. Jakub Jabłoński Członek
12. Marcin Wójcik Członek


Komisja Rewizyjna

1.           Marek Krupa           
2. Artur Majerczak           
3. Leon Hrydziuszko          

 

Sąd Koleżeński

1.           Piotr Krupa            Przewodniczący
2. Andrzej Mruk            Członek
3. Bogdan Proński            Członek